Oddelenie bunkovej farmakológie a vývinovej toxikológie

TitulMenoE-mailTelefón
Mgr., PhD. 02/32295733
Mgr., PhD. 02/32295733
RNDr., PhD. 02/32295714
Mgr., PhD. 02/32295708
RNDr., PhD., DrSc. 02/32295719
RNDr., PhD. 02/59410677
MVDr., PhD. 02/32295743
RNDr., PhD. 02/32295718
Mgr.
02/32295715
Mgr., PhD
02/59410663
02/32295727
Ing., DrSc. 02/32295706
Ing. 0232295743
Doc. RNDr., CSc. 02/32295717
RNDr. , PhD. 02/32295707
02/59410664

Doktorandi

TitulMenoE-mailTelefón
Mgr. 02/32295743