Pracovníci

Profilová fotografia
Generálny riaditeľ
RNDr. Mojmír Mach, PhD.
T:     02/32295718
ORCID:   ORCID