Organizačná štruktúra

Vedecká riaditeľka:

Zástupca vedeckéj riaditeľky:

Tajomníčka:

Dr.rer.nat. Helena Kanďárová, ERT

RNDr. Michal Dubovický, CSc.

Ing. Marta Šoltésová-Prnová, PhD


Členovia správnej rady CEM SAV, v. v. i.
za ÚEFT:

Dr.rer.nat. Helena Kanďárová, ERT
Ing. Marta Šoltésová-Prnová, PhD


Členovia vedeckej rady CEM SAV, v. v. i.
za ÚEFT:

Ing. Lucia Račková, PhD – podpredsedníčka VR
Ing. Ladislav Šoltés, DrSc.
PharmDr. Katarína Bauerová, PhD., DrSc.


Oddelenia
Biochemická farmakológia:

Farmakológia zápalu:

Tkanivové kultúry a biochemické inžinierstvo:

Bunková farmakológia a vývinová toxikológia:

Toxikológia a chov laboratórnych zvierat:

Vedúci
RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.

PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc.

Ing. Lucia Račková, PhD. 

RNDr. Michal Dubovický, PhD.

Ing. Ivan Pádej

Comments: 

  • Orange highlighted units work partly or fully in the Good Laboratory Practice (GLP) environment (GLP).
  • Scientific structures are marked in white.
  • White-orange rectangles indicate departments that work both on GLP studies and on science projects.
  • PhD. students are marked by *.