O ústave

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie (ÚEFT), Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., predstavuje najmodernejšiu výskumnú inštitúciu v oblasti základnej a aplikovanej farmakológie na Slovensku. ÚEFT zohráva významnú úlohu v rozvoji vedných odborov „farmakológia“ a „toxikológia“. Neoddeliteľnou súčasťou ÚEFT je Oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych zvierat so sídlom na Dobrej Vode pri Trnave. Je to jediné centrum toxikologického výskumu v chove laboratórnych zvierat na Slovensku.