Školenia

Naše pracovisko v rámci SK-NETVAL projektu ponúka nasledovné školenia:

  1. práca s bunkovými a rekonštituovanými 3D tkanivovými kultúrami – všeobecný základ
  2. školenie pre vykonávanie štúdií podľa OECD TG 431 – kožná leptavosť
  3. školenie pre vykonávanie štúdií podľa OECD TG 439 – kožná dráždivosť
  4. školenie pre vykonávanie štúdií podľa OECD TG 492 – očná dráždivosť
  5. školenie pre vykonávanie štúdií podľa OECD TG 432 – fototoxicita – bunkové línie
  6. školenie pre vykonávanie štúdií podľa OECD TG 498 – fototoxicita – 3D modely
  7. školenie pre vykonávanie štúdií podľa ISO 10993-5 – testy biokompatibility – bunkové kultúry
  8. školenie pre vykonávanie štúdií podľa ISO 10993-23 – testy biokompatibility – 3D modely
  9. školenie pre vykonávanie štúdií lokálnej tolerancie prípravkov – 3D kožný a rohovkový model
  10. školenie pre vykonávanie ELISA stanovení IL1-a a TNF ako doplnok k hore uvedeným testom

V prípade záujmu o ďalšie informácie prosím kontaktujte koordinátora SK-NETVAL školení:
Dr. Helena Kanďárova, ERT, helena.kandarova@savba.sk