Pracovníci

Profilová fotografia
Riaditeľka Ústavu Experimentálnej Farmakológie a Toxikológie, členka správnej rady CEM
Dr.rer.nat., Ing. Helena Kanďárová, ERT
Toxikológia in vitro, regulatórna toxikológia, topická toxicita, fototoxicita
T:     02/32295724
ORCID:   ORCID