Základné údaje

Profilová fotografia
Generálny riaditeľ
RNDr. Mojmír Mach, PhD.
T:    02/32295718
ORCID:  ORCID