Oddelenie biochemickej farmakológie

VEDÚCI ODDELENIA

RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.

T: +421 2/32295709,

@: magdalena.majekova@savba.sk,

W: http://www.biopharm.sav.sk

CHARAKTERIZÁCIA ODDELENIA 

Zaoberáme sa navrhovaním, vývojom a testovaním nových látok s viac-cieľovým účinkom určených pre liečbu chronických ochorení a porúch (diabetes, neurodegeneratívne ochorenia, poškodenie tkanív v dôsledku oxidačného a glykačného stresu).

OBLASTI VÝSKUMU

Biochémia a výpočtová chémia a biofyzika v štúdiu rozvoja a terapeutického ovplyvnenia diabetu, hlavne polyolovej cesty, oxidačného poškodenia a narušenej vápnikovej homeostázy.

POUŽÍVANÉ LABORATÓRNE TECHNIKY

Chemické a biochemické metódy sledovania inhibície, aktivácie a spektrálnych vlastností proteínov.Fyzikálne a fyzikálno-chemické metódy štúdia strukturálnych vlastností lipidov a proteínov vyvolaných reaktívnymi látkami (voľné radikály, produkty pokročilej glykácie). Techniky bunkových kultúr na štúdium bunečného poškodenie pod vplyvom oxidačného, osmotického a glylačného stresu. Zvieracie modely experimentálneho diabetu. Kvantovo-chemické a MM výpočtové metódy, štúdium interakcie medzi ligandom a proteínom (docking a induced fit)., homologické modelovanie, kombinatorické databázy, QSAR, molekulová dynamika.

NAJVÝZNAMNEJŠIE PRÁCE ZA POSLEDNÉ OBDOBIE

HLAVÁČ, Matúš – KOVÁČIKOVÁ, Lucia – ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – ŠRAMEL, Peter – ADDOVÁ, Gabriela – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – HANQUET, Gilles – BOHÁČ, A. – ŠTEFEK, Milan**. Development of Novel Oxotriazinoindole Inhibitors of Aldose Reductase: Isosteric Sulfur/Oxygen Replacement in the Thioxotriazinoindole Cemtirestat Markedly Improved Inhibition Selectivity. In Journal of Medicinal Chemistry, 2020, vol. 63, no. 1, p. 369-381.


KOVÁČIKOVÁ, Lucia – ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – BOHÁČ, A. – KARASU, Çimen – ŠTEFEK, Milan**. Development of Novel Indole-Based Bifunctional Aldose Reductase Inhibitors/Antioxidants as Promising Drugs for the Treatment of Diabetic Complications. In Molecules, 2021, vol. 26, no. 10, art. no. 2867.


RODRÍGUEZ, Yoel – MÁJEKOVÁ, Magdaléna**. Structural Changes of Sarco/Endoplasmic Reticulum Ca2+-ATPase Induced by Rutin Arachidonate: A Molecular Dynamics Study. In Biomolecules : Open Access Journal, 2020, vol. 10, no. 2, art. no. 214.


HEGER, Vladimír – BENEŠOVÁ, Barbora – VISKUPIČOVÁ, Jana – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – ZOOFISHAN, Zoofishan – HUNYADI, Attila – HORÁKOVÁ, Ľubica**. Phenolic Compounds from Morus nigra Regulate Viability and Apoptosis of Pancreatic β-Cells Possibly via SERCA Activity. In ACS Medicinal Chemistry Letters, 2020, vol. 11, no. 5, p. 1006-1013.


ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – ŠVÍK, Karol – BEZEK, Štefan – KOVÁČIKOVÁ, Lucia – KARASU, Çimen – ŠTEFEK, Milan**. 3-Mercapto-5H-1,2,4-Triazino[5,6-b] Indole-5-Acetic Acid (Cemtirestat) Alleviates Symptoms of Peripheral Diabetic Neuropathy in Zucker Diabetic Fatty (ZDF) Rats: A Role of Aldose Reductase. In Neurochemical Research, 2019, vol. 44, no. 5, p. 1056-1064.