Základné údaje

Profilová fotografia
Vedúca oddelenia
RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.
molekulové modelovanie, navrhovanie liečiv, teoretická biofyzika
T:    02/32295709
ORCID:  ORCID