Projekty

Vedúca oddelenia
RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Európska sieť na diagnózu a liečbu bakteriálnych ochorení rezistentných voči antibiotikám
  Program: COST
  Doba trvania: 6. 10. 2022 – 5. 10. 2026
Ukončené
 • Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv
  Program: COST
  Doba trvania: 4. 12. 2015 – 29. 10. 2020
 • Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegeneráci
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 5. 2016 – 30. 4. 2019
 • COST BM1204 : Integrovaná európska platforma pre výskum rakoviny pankreasu: od základného výskumu ku opatreniam v klinickej medicíne a verejnom zdravotníctve v oblasti zriedkavých chorôb
  Program: COST
  Doba trvania: 16. 7. 2012 – 13. 12. 2016
 • COST CM1103 Štrukturálne podmienené navrhovanie liečiv na diagnózu a liečenie neurologických ochorení
  Program: COST
  Doba trvania: 28. 11. 2011 – 27. 11. 2015

Národné

Aktuálne
 • Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
 • Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2026
 • Vývoj multifunkčných inhibítorov aldózareduktázy na báze triazínoindolov: Optimalizácia ich biologickej aktivity, selektivity, biodostupnosti a antioxidačných vlastností.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
 • Viac-cieľový prístup k rozličných molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2025
 • Fenolové látky a ich semisyntetické deriváty ako terapeutické nástroje pre ovplyvnenie stresu endoplazmatického retikula prostredníctvom SERCA púmp.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
  Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023
 • Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
 • Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
 • MVTS- Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv
  Program: Vedecko-technické projekty
  Doba trvania: 18. 4. 2016 – 17. 4. 2020
 • Aldoketoreduktázy v chronických ochoreniach – in silico modelovanie významných enzýmov a ich komplexov s indolovými derivátmi
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017
 • MVTS Integrovaná európska platforma pre výskum rakoviny pankreasu: od základného výskumu ku opatreniam v klinickej medicíne a verejnom zdravotníctve v oblasti zriedkavých chorôb
  Program: Iné projekty
  Doba trvania: 1. 6. 2013 – 13. 12. 2016
 • CM1103 Štrukturálne podmienené navrhovanie liečiv na diagnózu a liečenie neurologických ochorení
  Program: Iné projekty
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 27. 11. 2015
 • Substituované pyridoindoly ako potenciálne látky s „multi-target“ účinkom v prevencii a liečbe niektorých chronických ochorení - teoretický screening
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • In silico, in vitro a ex vivo výskum vybraných antiinfekčných látok
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2012
 • Určenie parametrov aktivity potenciálnych inhibítorov aldózareduktázy - príspevok ku terapii chronických komplikácií diabetu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 1. 12. 2009
 • Molekulové mechanizmy pôsobenia nových liečiv ovplyvňujúcich oxidačný stres - významný etiopatogenetický faktor početných chorôb
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 9. 2006 – 31. 10. 2009
 • Karboxymetylované pyridoindoly ako inhibítory aldózareduktzy s antioxidačnou aktivitou: predklinické štúdium možnosti farmakologickej prevencie diabetických komplikácií
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2005 – 1. 12. 2007