Pracovníci

Profilová fotografia
Vedúca oddelenia
RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.
molekulové modelovanie, navrhovanie liečiv, teoretická biofyzika
T:     02/32295709
ORCID:   ORCID