Základné údaje

Profilová fotografia
Vedúca oddelenia
PharmDr. Katarína Bauerová, PhD., DrSc.
Farmakológia prírodných látok s protizápalovým a s antioxidačným účinkom, liekové formy vyšších generácií
T:    02/32295731