Projekty

Samostatný Vedecký pracovník
Mgr. Eszter Bögi, PhD.

Národné

Aktuálne
 • In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a inovatívnych bio-materiálov pre ZP
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Ukončené
 • Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023
 • Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
 • Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
 • Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Prenatálne programovanie psychiatrických porúch: experimentálne možnosti hodnotenia mechanizmov vzniku psychiatrických porúch na animálnych modeloch
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015