Projekty

RNDr. Ivo Juránek, PhD., DrSc.

Národné

Aktuálne
 • In vitro štúdium antioxidačných/protizápalových účinkov prírodných a syntetických zlúčenín. In vivo dôkaz liečivých účinkov vybraných zlúčenín v experimentoch hojenia kožných rán.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2027
 • Neuroprotektívny a kardioprotektívny potenciál fenolových kyselín v prevencii civilizačných ochorení
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Ukončené
 • Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Zlyhanie mozgového energetického metabolizmu v patobiochemickom mechanizme hypoxicko-ischemického poškodenia mozgu novorodencov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Energetický metabolismus mozgu sledovaný pomocou magnetickej rezonancie ako podklad pre štúdium mechanizmov hypoxicko-ischemického poškodenia mozgu novorodenca
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Príspevok k prevencii a liečbe porúch správania vyvolaných hypoxicko-ischemickým poškodením mozgu v perinatálnom období: experimentálny model asfyxie a použitie látok s protiradikálovým a antioxidačným pôsobení
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2005 – 1. 12. 2007