Projekty

Verejné obstarávanie
Zuzana Straková

Národné

Aktuálne
 • In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a inovatívnych bio-materiálov pre ZP
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
 • Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19
  Program: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
  Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023
Ukončené
 • Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020