Základné údaje

Profilová fotografia
zástupkyňa vedeckého riaditeľa ÚEFT CEM SAV, členka Oddelenia tkanivových kultúr a biochemického inžinierstva
Ing. Zuzana Brnoliaková, PhD.
biochémia, farmakológia, toxikológia, glykomika
T:     02/ 32 295 716
       kl. 2716