Základné údaje

Profilová fotografia
samostatná vedecká pracovníčka
RNDr. Zdenka Gáspárová, PhD.
metabolický syndróm, rizikové faktory, nervový prenos, hipokampus
T:    02/32295714
ORCID:  ORCID