Pracovníci

Profilová fotografia
Samostatný vedecký pracovník
RNDr. Lucia Kováčiková, PhD.
medicinska chemia
T:     02/32295721
ORCID:   ORCID