Pracovníci

Profilová fotografia
doktorand
Mgr. Pavol Boďo
biochémia, farmakológia, medicínska chémia
T:     02/32295744 kl.2744