Publications

General Director
RNDr. Mojmír Mach, PhD.

Publications for year 2022

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Choose year

Publications

 • BALLÓOVÁ, Alexandra - KOPRDOVÁ, Romana - REICHOVÁ, Alexandra - BAKOŠ, Ján - MACH, Mojmír. Influence of the new potential antidepressant SMe1EC2M3 treatment on neuronal outgrowth and arborization : meeting abstract P16-05. In Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2022, vol. 368, supplement S, p. S219. (2021: 4.271 - IF, Q2 - JCR, 0.804 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-4274. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2022.07.595 (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. DoktoGrant APP0251 : Neurobehaviorálne, neurochemické a imunohistochemické vlastnosti nového potenciálneho antidepresíva s trojitou inhibíciou spätného vychytávania serotonínu, noradrenalínu a dopamínu. International Congress of Toxicology (ICT 2022) : Uniting in Toxicology) Typ: AEMA
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - KOPRDOVÁ, Romana - REICHOVÁ, Alexandra - BAKOŠ, Ján - MACH, Mojmír. Neurobehavioral consequences of chronic administration of potential antidepressant SMe1EC2M3 in animal model of depression. In Military medical science letters : (Vojenské zdravotnické listy), 2022, vol. 91, suppl. 1, p. 9. (2021: 0.194 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0372-7025. (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. Toxcon 2022 : Interdisciplinary Toxicological Conference) Typ: AFG
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - KOPRDOVÁ, Romana - REICHOVÁ, Alexandra - BAKOŠ, Ján - MACH, Mojmír. New preclinical findings about potential triple reuptake antidepressant SMe1EC2M3, a compound with a pyridoindole structure. In XI. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th of July 2022. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. non. ISBN 978-80-89991-08-2. (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine 2022 : online conference) Typ: AFH
 • BRUCKNEROVÁ, Ingrid - DOBOŠ, Dušan - DUBOVICKÝ, Michal - MACH, Mojmír - UJHÁZY, Eduard - BRUCKNEROVÁ, Jana. Congenital cytomegalovirus infection - a problem of past, present and future. In Military medical science letters : (Vojenské zdravotnické listy), 2022, vol. 91, suppl. 1, p. 13. (2021: 0.194 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0372-7025. Dostupné na internete: https://www.mmsl.cz/pdfs/mms/2022/88/11.pdf (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Toxcon 2022 : Interdisciplinary Toxicological Conference) Typ: AEMB
 • DUBOVICKÝ, Michal - BELOVIČOVÁ, Kristína - MACH, Mojmír - BRUCKNEROVÁ, Ingrid - VIÑAS NOGUERA, Mireia - UJHÁZY, Eduard - CSATLÓSOVÁ, Kristína. Antidepressants in treatment of maternal depression: risks and benefits. In Military medical science letters : (Vojenské zdravotnické listy), 2022, vol. 91, suppl. 1, p. 23. (2021: 0.194 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0372-7025. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. Toxcon 2022 : Interdisciplinary Toxicological Conference) Typ: AFG
 • MACH, Mojmír - PIEŠOVÁ, Michaela - KOPRDOVÁ, Romana - BALLÓOVÁ, Alexandra - UJHÁZY, Eduard. Assessment of preventive use of ergothioneine in model of gestational hypoxia in rats. In Military medical science letters : (Vojenské zdravotnické listy), 2022, vol. 91, suppl. 1, p. 53. (2021: 0.194 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0372-7025. (Toxcon 2022 : Interdisciplinary Toxicological Conference) Typ: AFG
 • OSACKÁ, Jana - KISS, Alexander - MACH, Mojmír - TILLINGER, Andrej - KOPRDOVÁ, Romana**. Haloperidol and aripiprazole affects CRH system and behaviour of animals exposed to chronic mild stress. In Neurochemistry International, 2022, vol. 152, art. no. 105224. (2021: 4.297 - IF, Q2 - JCR, 0.858 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0197-0186. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neuint.2021.105224 (APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli) Typ: ADCA
 • ÖZBAŞAK, Hande - ELBEHEIRY, Hani - SCHULZ, Martin - MACH, Mojmír - RAČKOVÁ, Lucia. Cytotoxicity profile and prooxidant effects of the new ruthenium complex HE-10 in human skin fibroblast cells : abstract #495. In ESTIV 2022. 21st International Congress. Barcelona 2022, 21-25 November : abstract book. - Bratislava : Setox (for ESTIV), 2022, p. 144. ISBN 978-80-969474-7-8. (APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. H2020–LOGIC LAB – MSCA-ITN-2018 : Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics. ESTIV 2022. International Congress of the European Society of Toxicology In Vitro) Typ: AFG
 • ÖZBAŞAK, Hande - ELBEHEIRY, Hani Mohamed Abdullah - SCHULZ, Martin - MACH, Mojmír - RAČKOVÁ, Lucia. Investigating the effects and toxicity of novel HE-10 as light sensitive nitric oxide donor on human skin fibroblast cells. In XI. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th of July 2022. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. non. ISBN 978-80-89991-08-2. (APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. H2020–LOGIC LAB – MSCA-ITN-2018 : Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine 2022 : online conference) Typ: AFH
 • ÖZBAŞAK, Hande - ELBEHEIRY, Hani Mohamed Abdullah - SCHULZ, Martin - MACH, Mojmír - RAČKOVÁ, Lucia. Investigating the novel potential nitric oxide donor candidate HE-10's light-triggered NO release and toxicity : P-27. In MSMLG 2022 : book of abstracts. - Oxford Abstracts, United Kingdom, 2022, p. 181-182. Dostupné na internete: https://app.oxfordabstracts.com/events/2652/submissions/362126/abstract-book-view (International Conference on Molecular Sensors and Molecular Logic Gates) Typ: GII
 • ÖZBAŞAK, Hande - ELBEHEIRY, Hani Mohamed Abdullah - CSEKES, Erika - SCHULZ, Martin - MACH, Mojmír - RAČKOVÁ, Lucia. Investigating the effect of novel NO-releasing ruthenium-terpyridine compound’s cytotoxicity and redox profile in human fibroblasts. In 1st Symposium on Molecular Biosensing: From Theory to Practice. November 17th – 19th, 2021, online : book of abstracts. - Jena : Leibniz Institute of Photonic Technology, 2021, p. non. (H2020–LOGIC LAB – MSCA-ITN-2018 : Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics. Molecular Biosensing: From Theory to Practice) Typ: GII
 • UJHÁZY, Eduard - HAMAR, Tomáš - DUBOVICKÝ, Michal - NAVAROVÁ, Jana - JEŽOVÁ, Daniela - MACH, Mojmír. Spomienka na pozoruhodnú osobnosť slovenskej vedy a pedagogiky doc. PhDr. Magdu Kouřilovú‑Urbanczik, CSc. In Monitor Medicíny SLS, 2022, vol. 12, č. 1-2, s. 58-59. ISSN 1338-2551. Typ: GII
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠVÍK, Karol - BIRÓ, Csaba - MACH, Mojmír - JURÁNEK, Ivo - ŠOLTÉS, Ladislav. Self-Associating Chitosan-Hyaluronan Carrier for a Drug Treating Injured Skin : chapter 5. In Advances in Health and Disease. Vol. 50. - New York : Nova Science Publishers, 2022, p. 91-114. ISBN 978-1-68507-XXX-X. ISSN 2770-7385. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Typ: ABC