Publications

Head of Department
RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.

Publications for year 2022

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Choose year

Publications

  • HEGER, Vladimír** - BENEŠOVÁ, Barbora - KISSOVÁ, Lea - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - REZBÁRIKOVÁ, Petronela - HUNYADI, Attila - HORÁKOVÁ, Ľubica. Modulation of calcium homeostasis by interaction of natural phenolic agents with Ca2+ -ATPase from sarco/endoplasmic reticulum (SERCA). In Trends in Natural Products Research: A PSE Young Scientists’ Meeting. May 23-26, 2022, Kolymbari, Crete, Greece. - National and Kapodistrian University of Athens, Greece, PSE-Phytochemical Society to Europe, 2022, p. 198-199, PP21. (VEGA č. 2/0113/21 : Fenolové látky a ich semisyntetické deriváty ako terapeutické nástroje pre ovplyvnenie stresu endoplazmatického retikula prostredníctvom SERCA púmp. Vega č. 2/0063/22 : Môže byť modulácia sarko/endoplazmatickej Ca2+ - ATPázy (SERCA) vybranými prírodnými látkami regulovaná sirtuínmi? Význam v podpornej liečbe diabetických komplikácií a nádorových ochorení. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy. PSE Trends in Natural Products Research: A PSE Young Scientists’ Meeting) Typ: GII
  • HRICOVÍNI, Miloš** - OWENS, Raymond J. - BAK, Andrzej - KOZIK, Violetta - MUSIAŁ, Witold - PIERATTELLI, Roberta - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - RODRÍGUEZ, Yoel - MUSIOL, Robert - SLODEK, Aneta - ŠTARHA, Pavel - PIETAK, Karina - SLOTA, Dagmara - FLORKIEWICZ, Wioletta - SOBCZAK-KUPIEC, Agnieszka - JAMPILEK, Josef**. Chemistry towards Biology-Instruct: Snapshot. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 23, art. no. 14815. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms232314815 (VEGA č. 2/0071/22 : Syntéza, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti prekurzorov na báze glykokonjugátov, N-heterocyklov a derivátov polysacharidov ako potenciálnych antikarcinogénnych a antivirotických liečiv. Vega č. 2/0103/22 : Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy. ITMS 26230120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. ITMS 26210120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - Konvergencia) Typ: ADCA
  • KISSOVÁ, Lea - HEGER, Vladimír - MÁJEKOVÁ, Magdaléna. Effect of CDN1163, CMTI, Oxy-CMTI and newly proposed indole derivates on pancreatic ß-cells viability. In XI. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th of July 2022. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. non. ISBN 978-80-89991-08-2. (Vega č. 2/0103/22 : Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine 2022 : online conference) Typ: AFH
  • KISSOVÁ, Lea - HEGER, Vladimír - MÁJEKOVÁ, Magdaléna. Activation mechanism of calcium pump serca by substance CDN1163 - hypothesis and theoretical prediction. In EFMC-YMCS. Young Medicinal Chemists´ Symposium. Book of Abstracts : Virtual Event - September 9-10, 2021. - European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology (EFMC) and the EFMC Young Scientists Network (YSN), 2021, p. 120. (APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. EFMC-YMCS Young Medicinal Chemists´ Symposium) Typ: GII
  • MÁJEKOVÁ, Magdaléna** - HEGER, Vladimír - KISSOVÁ, Lea - RODRÍGUEZ, Yoel. Interaction of ligands and calcium pump. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 53. ISBN 978-80-973719-4-4. (Vega č. 2/0103/22 : Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFH
  • MÁJEKOVÁ, Magdaléna - KISSOVÁ, Lea - HEGER, Vladimír - VISKUPIČOVÁ, Jana - ŽIŽKOVÁ, Petronela - HORÁKOVÁ, Ľubica - RODRÍGUEZ, Yoel. Structural changes of SERCA protein after ligand binding : PL-8, invited keynote speaker. In Chemistry towards Biology 10 Instruct. 11-14 September, 2022, Bratislava, Slovakia : Programme. Abstract Booklet. - Bratislava : The Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 27. ISBN 978-80-971665-3-3. (Vega č. 2/0103/22 : Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy. Chemistry towards Biology (CTB10) - Instruct : Structural Biology Meeting) Typ: AFH
  • MALATINSKÝ, Tomáš - VALACHOVÁ, Dominika - PINČEKOVÁ, Lucia - SCHERHAUFER, David - OLEJNÍKOVÁ, Petra - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - VARGOVÁ, Jarmila - GAÁLOVÁ-RADOCHOVÁ, Barbora - BUJDÁKOVÁ, Helena - NOVÁČIKOVÁ, Jana - FARLEY, Alistair J. M. - BERKEŠ, D. - JAKUBEC, Pavol - KOLAROVIČ, Andrej - CALETKOVÁ, Oľga**. Synthesis and structure-activity relationship of berkeleylactone a-derived antibiotics. In Organic and Biomolecular Chemistry, 2022, vol. 20, no. 39, p. 7821-7832. (2021: 3.890 - IF, Q1 - JCR, 0.832 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1477-0520. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d2ob01452a Typ: ADCA
  • VISKUPIČOVÁ, Jana - REZBÁRIKOVÁ, Petronela - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - KANĎÁROVÁ, Helena - MÁJEKOVÁ, Magdaléna. Perspective multi-modal acting compounds against SARS-COV-2 virus : abstract #502. In ESTIV 2022. 21st International Congress. Barcelona 2022, 21-25 November : abstract book. - Bratislava : Setox (for ESTIV), 2022, p. 196-197. ISBN 978-80-969474-7-8. (ITMS2014+: 313011ATT2 : Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19. ESTIV 2022. International Congress of the European Society of Toxicology In Vitro) Typ: AFG
  • VISKUPIČOVÁ, Jana - REZBÁRIKOVÁ, Petronela - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - KANĎÁROVÁ, Helena - MÁJEKOVÁ, Magdaléna. Combining antiviral, anti-inflammatory and antibacterial properties of drugs in fighting COVID-19 disease. In ALTEX Proceedings. - Springer Spektrum, 2022, vol. 10, no. 2, p. 80. ISSN 2194-0479. (EUSAAT 2022 - Linz 2022. ITMS2014+: 313011ATT2 : Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19) Typ: AFG