Publications

RNDr. Zdenka Gáspárová, PhD.

Publications for year 2022

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Choose year

Publications

  • BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - KNEZL, Vladimír - SOTNÍKOVÁ, Ružena - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Metabolic syndrome in hypertriacylglycerolemic rats: effects of antioxidants. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 74. ISBN 978-80-8240-025-3. (Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
  • ŠNÚRIKOVÁ, Denisa** - VLKOVIČOVÁ, Jana - KALOČAYOVÁ, Barbora - NAVAROVÁ, Veronika - MICHÁLIKOVÁ, Dominka - UJHÁZY, Eduard - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - VRBJAR, Norbert. Odpoveď Na,K-ATPázy na trimetylcínom indukovanú neurodegeneráciu ovplyvnenú handlingom. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia: Biochémia. ISBN 978-80-972360-8-3. (VEGA č. 2/0166/17 : Vlastnosti Na, K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. VEGA č. 2/0148/22 : Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Typ: AFH